I vår förening har vi SAPPA.SE som leverantör.

På deras hemsida finner du information om vad de erjuder för tjänster avseende TV-utbudet.

Ha följande information tillgänglig;

BRF Malmslättshus nr 6
Objektnummer / lägenhetsnummer