MA-6:s styrelse består av :

E-post:styrelsen@ bjorkliden.net

 

 

Ansvarsområden :   För att skicka e-post till angivna e-postadresser;
Ta bort mellanslag efter "@".
 

Arne Levstad

  Ordförande, ekonomi och bredband.  

Jens Lembke

  Vice ordförande, television och digitalkort.    

Katarina Åstrand

  Sekreterare  

Magnus Anderlund

  Trivsel, Samfan/ Intresseföreningen och boendepärm    

Daniel Nordström

  Riksbyggens representant.
E-post:Daniel.Nordstrom@ riksbyggen.se
   

Mikael Tholander

  Yttre skötsel samt underhållsplan.    

Kenneth Netzell

  Energi, Operation samverkan    

Astrid Zambrano

   Miljö och återvinning.    
Ekonomi :
       
Claes-Johan Person / Propola AB
  Föreningens ekonom samt sköter P- platskön
E-post:claes-johan.person@ propola .se
 
Internet, Bredband och e-post:
       
Arne Levstad
 
Bredbandslösningar
E-post:arne.levstad@ bjorkliden.net
   
Christer Bergendahl
 
Hemsida och e-post
E-post:christer.bergendahl@ bjorkliden.net